Business woman hand typing on laptop keyboard with Financial charts on the table. Working at her home.

Računovodstvene usluge

  • ustroj i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija poduzetnika ili obrtnika;
  • ustrojavanje i vođenje evidencija: analitičkog knjigovodstva kupaca i dobavljača, analitike plaća, analitičkog knjigovodstvo materijala, trgovačke robe, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda, sitnog inventara, knjigovodstveno praćenje dugotrajne imovine i dr. propisane evidencije;
  • vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća;
  • druge potrebne pripreme za izradu temeljnih financijskih izvještaja.

MJESEČNI I GODIŠNJI IZVJEŠTAJI

  • mjesečni izvještaji;
  • tromjesečni statistički izvještaji;
  • godišnji financijski izvještaji;
  • porezne prijave na dobit i dohodak;
  • ostali statistički izvještaji.

U našem radu naglasak stavljamo na individualan pristup svakome klijentu stoga ćemo u razgovoru s Vama odrediti vrstu i potreban obim usluga za potrebe Vašeg poslovanja.

Povratak na prethodnu stranicu